PET-ART muzeum

SBÍRKA

Díky pet-artu vznikla potřeba probírat se kontejnery na tříděný plast a vybírat si tam materiál vhodné pro mou práci. Záhy jsem zjistila, že sortiment pet lahví se rychle mění. Některé oblíbené typy náhle zmizí, jiné se náhle vynořují. Zřetelně jsem si uvědomila, že i tyto zdánlivě bezvýznamné, pomíjivé předměty je třeba zachovat do budoucna jako svědectví doby. V roce 2007 jsme proto společně s mým mužem Michalem Cihlářem začali cíleně budovat sbírku. Sbírku plnou nečekané rozmanitosti. Důsledně mapuje vývoj designu petlahví, představuje jejich globální charakter i regionální odlišnosti, poukazuje na problematiku kopírování vzorů.

Sbírka se stále rozšiřuje i díky řadě přátel a sympatizantů, kteří přivážejí ze světa stále nové exponáty.

V současnosti obsahuje kolem 3 000 položek ze 76 států světa více…

2010091621055461_800x0

Část sbírky, představené v Českém centru v Praze