Konzultace

Konzultace v oborech:

  • Výtvarná tvorba dětí
  • Výtvarná tvorba teenagerů – kresba, malba a modelování jako příprava na tvůrčí dráhu
  • Tvorba dospělých jako relaxační a kompenzační činnost
  • Využití netradičních, zejména odpadových materiálů ve výtvarné praxi
P1260360

Strukturální malba 2013