PalletBottleCabin – DŮM Z PALET A PETLAHVÍ

Tento dům je určen především pro lidi, kteří jsou nuceni přežít v uprchlických táborech nebo v jejich okolí v miniaturních stanech nebo v improvizovaných přístřešcích vyrobených z plachet a igelitů. Mým cílem je zlepšit tepelné podmínky dočasného bydlení, poskytnout obyvatelům trochu více soukromí a pocit vlastního domova. Díky použití dopravních palet (nestandardních, nevratných, které se povalují jako odpad kolem staveniště) je tento typ domu vhodný pro tábory v blízkosti průmyslových zón. Na výstavbě domu se může podílet celá rodina, sousedé nebo přátelé a sdílet radost ze společné práce.

Rozměry domu vycházejí z formátu palety 120 x 80 cm. Základní typ má půdorys 2 x 3 palet a poskytuje obytnou plochu 8 m2. Tento modul lze dále upravovat, přestavovat a zvětšovat podle možností a potřeb. Například při použití střešní latě o délce 5 m lze dům v zadní části rozšířit o venkovní přístřešek (umývárna, úložiště atd.)

Všude v táborech je přebytek plastových lahví, protože sběr odpadu funguje jen částečně. Na stavbu tohoto základního typu domu je třeba jich použít asi 800 kusů (o ty se zároveň tábor vyčistí). Lahve jsou naplněny pískem nebo suchou zeminou, což zajišťuje stabilitu domu, izolaci a akumulaci tepla.