KAMBODŽA V DETAILECH

fotografická publikace s 1444 fotografiemi, vydalo nakladatelství Gallery, Praha (společně s Michalem Cihlářem)