ESTETIKA UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY

Ve společnosti renomovaných architektů a architektonických studií představuji můj projekt PalletBottleCabin, modulového přístřeší z odpadového materiálu pro použití v utečeneckých táborech. Objekt –  domek z palet a petlahví, je volně přístupný, stojí přímo u Betlémské kaple.

Od 30. července do 22. září 2020 v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, https://www.gjf.cz/

Veronika-Richterova-PallletBottleCabin-v-GJF