Exotismy

Galerie výtvarného umění, Hodonín; Východočeská galerie, Pardubice; Galerie výtvarného umění, Cheb